La gestió de les deixalles urbanes, entre la contaminació i l’aprofitament

«Espanya genera anualment 14 milions de tones de residus sòlids urbans, gairebé una taxa mitjana de 0,94 kg/hab./dia. La major part d’aquesta quantitat és aprofitable i, de fet, hauria de donar lloc a un ric i pròsper sector econòmic, com ja està succeint en altres països. L’autor examina el contingut de la bossa de deixalles i n’estima el valor econòmic i els beneficis mediambientals que es derivarien del seu aprofitament.»…